669092417 / 677792828 csf.cucut@gmail.com

Qui som?

El Cucut és un Centre de Suport Familiar. Aquest és un recurs adreçat a les famílies per facilitar la conciliació de la seva vida laboral i/o personal amb la cura dels seus fills i filles.
Atesa la seva funció de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, el Centre de Suport Familiar ofereix els seus serveis al llarg de tot l’any, inclosos els períodes de vacances escolars.
El servei de guarda infantil s’ofereix al llarg de tot el dia per a infants menors de 3 anys no escolaritzats i en horari extraescolar per als nens i nenes escolaritzats de totes les edats fins als 8 anys.
L’horari és ampli i s’adapta a les necessitats específiques de l’entorn.
Al Centre de Suport Familiar Cucut, els nens i nenes de cada edat disposaran d’un espai d’ús exclusiu adaptat a les seves necessitats. Tot i no ser un centre educatiu, compta amb un projecte educatiu propi basat en el joc a partir del qual es vertebraran les activitats.
El Cucut és un centre privat que manté una actitud oberta i integradora a tothom i, per tal d’aconseguir-ho, tenim en compte l’atenció de cadascun dels nostres infants.

Objectius

  1. Facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
    El Centre de Suport Familiar El Cucut és un espai on les famílies poden deixar els seus infants en els moments que realment ho necessiten, sense horaris fixos ni requeriments d’assistència. Això permet a les famílies organitzar-se i maximitzar el temps que els adults comparteixen amb els nens i nenes.
  2. Assegurar el benestar dels infants i la satisfacció de totes les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre.
    Cucut és un espai acollidor i segur que compta amb els recursos humans i materials necessaris per garantir la seguretat i el benestar dels infants. Durant la seva estada al centre es respecten els ritmes dels infants i s’adeqüen les activitats a les seves edats i necessitats.
  3. Treballar amb un projecte educatiu i de funcionament basat en el joc. El joc és un dret dels infants i l’activitat principal dels nens i nenes de totes les edats. Per mitjà del joc, els infants prenen consciència d’ells mateixos i del seu entorn, es relacionen amb els adults i amb els altres infants i es preparen per a assumir el seu paper a la societat.

El Centre de Suport Familiar Cucut no és un centre d’educació formal però concreta les seves activitats a partir d’un projecte educatiu basat en el joc que pretén fomentar el desenvolupament integral de la persona, la relació social sense discriminació i els valors com la solidaritat, la coeducació, els drets humans i la cohesió social. La llengua vehicular i d’aprenentage del Cucut és el català.

Horaris

El Centre de Suport Familiar Cucut romandrà obert tot l’any incloent els períodes de vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i d’estiu.
Només tancarà els dies festius i uns dies concrets en tot l’any, d’acord amb el calendari de festius de l’any en curs.