669092417 / 677792828 csf.cucut@gmail.com

Instal·lacions

 

Cucut està situat al carrer mont calvarí de cubelles prop de l’escola charlie rivel.

El nostre local de 90m2 disposa de 2 espais, un per infants de quatre mesos a l’any, i un altre per la resta d’infants que está separada per espais de racons, manualitats i descans.

Tots els espais estan adaptats per afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant atenent a les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social durant el temps d’estada en el centre.

Aula de 2 a 3 anys

Aula de 0 a 1 any

Canviador

Aula de 1 a 2 anys

Pati

WC Petit