669092417 / 677792828 csf.cucut@gmail.com

Qui som?

El Cucut és un Centre de Suport Familiar. Aquest és un recurs adreçat a les famílies per facilitar la conciliació de la seva vida laboral i/o personal amb la cura dels seus fills i filles.

Atesa la seva funció de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, el Centre de Suport Familiar ofereix els seus serveis al llarg de tot l’any, inclosos els períodes de vacances escolars.

El servei de guarda infantil s’ofereix al llarg de tot el dia per a infants menors de 3 anys no escolaritzats i en horari extraescolar per als nens i nenes escolaritzats de totes les edats fins als 8 anys.

L’horari és ampli i s’adapta a les necessitats específiques de l’entorn.

Al Centre de Suport Familiar Cucut, els nens i nenes de cada edat disposaran d’un espai d’ús exclusiu adaptat a les seves necessitats. Tot i no ser un centre educatiu, compta amb un projecte educatiu propi basat en el joc a partir del qual es vertebraran les activitats.

El Cucut és un centre privat que manté una actitud oberta i integradora a tothom i, per tal d’aconseguir-ho, tenim en compte l’atenció de cadascun dels nostres infants.